سامانه مدیریت محوطه

سرعت گرفتن فرآیند ترخیص کالا 

کاهش امکان سوء استفاده

به طور کلی در سازمان های دارای فرایند های لجستیکی، هر وسیله نقلیه برای انجام عملیات مشخص و از پیش تعیین شده‌ای وارد محوطه های سازمان می‌شود. به عنوان مثال ممکن است حامل برای بارگیری و ترخیص بار وارد محوطه سازمان شود و به انبارها و باسکول‌های مرتبط جهت توزین مراجعه کند. همچنین ممکن است حامل برای تخلیه بار به محوطه سازمان مراجعه کند که باید در انبارها و باسکول‌های متفاوتی نسبت به حامل پیشین عملیات مربوطه را انجام دهد.

برای مدیریت این فرآیند نرم افزار Access Control طراحی شده که توسط آن حامل فقط مجاز به انجام عملیات در محل‌های مربوطه است و امکان ثبت عملیات در مکان‌های نامربوط را ندارد که این امکان باعث سرعت گرفتن فرآیند ترخیص کالا شده و همچین امکان سوءاستفاده را به حداقل می‌رساند.

ویژگی های اصلی نرم افزار

– امکان گرفتن سریال و نوبت جهت ورود

– امکام تعریف رویه‌ برای حامل‌ها در روال‌های مختلف و تخصیص اتوماتیک آنها به حامل با توجه به روال

– امکان ثبت و مدیریت دستگاه های توزین‌ و اتصال به نرم افزار جهت گرفتن وزن از دستگاه توزین

– امکان اتصال به سامانه انبارداری جهت مدیریت ورود و خروج

-امکان زمان بندی انجام روال ها برای حامل ها

– امکان مانیتورینگ وضعیت محوطه

– امکان تهیه گزارش های مدیریتی مختلف

– امکان اخذ هزینه عملیات های مختلف با ابزارهای پرداخت مختلف

-امکان اتصال به دستگاه پلاک خوان و سیستم rfid

-امکان تعیین فرایندهای بدون دخالت انسان