پهپاد

مسابقات طراحی و ساخت پرنده های بدون سرنشین

تیم دانشجویی پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی یکی از تیم های موفق در لیگ های ملی و بین المللی در زمینه مسابقات پرنده های بدون سرنشین است. طراحی و ساخت پهپادهای ماموریت محور و کسب عناوین متعدد داخلی و خارجی در لیگ های معتبر از جمله افتخارات این تیم پژوهشی دانشجویی است.

IMAV

مسابقات بین المللی IMAV

RCAP

مسابقات بین المللی ربوکاپ آسیا و اوقیانوسیه

IO

مسابقات بین المللی ایران اپن

RC

مسابقات بین المللی

ROBOTCHALLENG

اگر شما هم به دنیای پهپادها و مسابقات پرنده های بدون سرنشین علاقه مند هستید، به ما بپیوندید

جوایز

لیست افتخارات

مقام دوم مسابقات بین المللی ربوکاپ آسیا و اوقیانوسیه-ایران-2018

مقام اول و سوم مسابقات بین المللی ROBOTCHALLENG-چین-2017

مقام چهارم مسابقات بین المللی IMAV-فرانسه-2017

مقام اول مسابقات بین المللی ایران اپن-ایران-2017

مقام اول و دوم مسابقات ملی هوافضا شیخ بهایی-ایران-2016

مقام اول و دوم مسابقات ملی جایزه بزرگ پهپادها-ایران-2016


مقام دوم مسابقات قرارگاه خاتم انبیا-ایران-2015

مقام دوم مسابقات بین المللی شریف کاپ-ایران-2015