پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

سامانه احراز هویت متمرکز

سامانه احراز هویت متمرکز

سامانه احراز هویت متمرکز امکان دسترسی یکپارچه، امن و راحت کاربران برای فرایند ورود به سامانه های مختلف درون سازمان را فراهم میکند.

سامانه احراز هویت-گروه نرم افزار پژوهشکده
سامانه-احراز-هویت-گروه نرم افزار پژوهشکده

این سامانه هم چنین امکان احراز هویت و اعتبار سنجی را برای کاربران در سازمان ها فراهم می آورد.

ویژگی های

>>امکان ورود به سامانه های مختلف درون سازمان تنها با یک نام کاربری به صورت یکپارچه

>> امکان احراز هویت کاربران

>>امکان اعتبار سنجی و امتیاز دهی به کاربران

>> امکان مدیریت تنفیذ ها و وکالت ها

>>امکان مدیریت یکپارچه دسترسی های کاربران در سامانه های مختلف

>> لاگ رخدادهای کامل عملیات های کاربران

>>امکان پروفایل کاربران حقیقی و حقوقی

>>امکان تهیه گزارش های مدیریتی مختلف

>> امکان اتصال به کیف پول و پیام رسان و سرویس پیامکی

فضای کاری نرم افزار

فهرست