ایستگاه زمینی

. . . یکی از روش های  نقشه برداری و عکسبرداری هوایی استفاده از سیستم Data Link است. در این سیستم از دو زیربخش گیرنده و فرستنده استفاده می شود. بخش گیرنده بر روی پهپاد سوار است و فرستنده نیز بر روی ایستگاه زمینی نصب است. با وارد کردن مختصات نقطه ی هدف در نرم افزار...

آنتن ترکر

ردیاب یک دستگاه الکترونیکی است كه با اتصال به وسایل متحرک، می تواند با انتقال سیگنال های الکترونیکی، مکان یا حرکت آنها را آشکار کند. طراحی ردیاب آنتن: سیستم هایی هستند که پهپاد را ردیابی کرده و از این اطلاعات برای ترازبندی صحیح آنتن جهت دار استفاده می­کنند. می­توان با...