گروه پژوهشی MIT

گروه پژوهشی MIT " به طور خلاصه هدف رشته مهندسی فناوری اطلاعات در پزشکی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه سلامت و پزشکی است که مسائلی مانند جمع آوری، ذخیره و بازیابی، ارسال، داده کاوی، یادگیری ماشینی، پردازش اطلاعات را در بر میگیرد. بنابراین دانشجویان...