آزمایشگاه تخصصی ایمنی سخت افزار و نرم افزار

مرکز پژوهشی ایمنی سخت افزار و نرم افزار با ماموریت ارزیابی تخصصی سخت افزارها و نرم افزارها، خصوصا نرم افزارهای تولیدی مراکز پژوهشی و سخت افزارهای مورد استفاده در سال ۱۳۹۱ تاسیس گردید. این آزمایشگاه به عنوان نماینده رسمی افتا و پدافند غیرعامل امکان ارزیابی امنیت و کارایی نرم افزارها و سخت افزارها را دارد.

   از محصولات این مرکز می توان طراحی و تولید ۵ نمونه موتور برقی، سیستم حمل و نقل بی سرنشین نام برد.

موتورسیکلت برقی

موتورسیکلت
موتورسیکلت برقی مدل MUA BQS4820-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

موتورسیکلت مدل MUA-BQS4820

موتور بکار رفته در موتور برقی مدل MUA-BQS4820 از نوع براشلس با توان 500 وات است. حداکثر سرعت آن 40 کیلومتر بر ساعت، و بیشترین زاویه ممکن بازدهی در این موتور برقی 12 درجه است.

موتورسیکلت مدل MXBT-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

موتورسیکلت مدل M-XBT

با توجه به موتور بکار رفته در موتور برقی مدلM-XBT که از نوع براشلس با توان 2000 وات است، حداکثر سرعت آن 55 کیلومتر بر ساعت و نرخ شیب جاده در این موتور برقی 15 درجه است.

موتورسیکلت برقی مدل MXPX-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

موتورسیکلت مدل M-XPX

با توجه به موتور بکار رفته در موتور برقی مدل M-XPX که از نوع براشلس با توان 3000 وات است، حداکثر سرعت آن 70 کیلومتر بر ساعت، و بیشترین زاویه ممکن بازدهی در این موتور برقی 20 درجه است.

موتورسیکلت مدل GT-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

موتورسیکلت مدل GT

با توجه به موتور بکار رفته در موتور برقی مدل GT که از نوع براشلس با توان 5000 وات است، حداکثر سرعت آن 90 کیلومتر بر ساعت، و بیشترین زاویه ممکن بازدهی در این موتور برقی 25 درجه است.

موتورسیکلت مدل DIAMOND-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

موتورسیکلت مدل DIAMOND

موتور بکار رفته در موتور برقی مدل DIAMOND از نوع براشلس برند BOSCH با توان 800 وات است. حداکثر سرعت آن 45 کیلومتر بر ساعت، و بیشترین زاویه ممکن بازدهی در این موتور برقی 26 درجه است.