مركز تحقيقات شبكه‌هاي اجتماعي

مركز تحقيقات شبكه‌هاي اجتماعي

شبکه اجتماعی یک ساختار نظری است که به منظور تحلیل روابط بین افراد، گروه ها و سازمان ها در حوزه علوم اجتماعی بر اساس نظریه گراف، نظریه تعادل، نظریه مقایسه اجتماعی و نظریه هویت اجتماعی بکار گرفته می شود. اخیراً با گسترش خدمات شبکه های اجتماعی (SNS)، مطالعه توسعه و تحلیل شبکه های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

در گروه پژوهشی شبکه های اجتماعی و کامپیوتری، فناوری‌های اساسی و کاربردی گوناگون در ارتباطات اطلاعاتی کارآمد مورد مطالعه قرار می¬گیرد. تمرکز اصلی این گروه پژوهشی بر روی همگرا سازی شبکه های اجتماعی، شبکه های کامپیوتری، امنیت، بلاک چین و فناوری های مختلف آی تی قرار دارد.

در همین بین از طریق همکاری با گمرک ایران و تعدادی از شرکت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی برتر نتایج ارزشمندی نیز بدست آمده است. در حال حاضر هسته ی اصلی تحقیقات این گروه شامل تحلیل و توسعه شبکه اجتماعی تجارت، و فناوری های کاربردی ارتباطات به ویژه بی سیم است و با ترکیب این دو حوزه نیز فن آوری های خدماتی با الگوی جدید نیز تهیه شده است. هدف نهایی گروه پژوهشی شبکه های اجتماعی و کامپیوتری تسهیل فرآیندهای گمرکی و تجاری از طریق یک جامعه ابداعی هوشمند اطلاعات-محور است.