کلاکت سینمایی-استودیو شهد-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی-00

.

استودیو

شهد

استودیو شهد از سال ١٣٩١ فعالیت خود را در زمینه تولید محصولات رسانه ای اعم از: انیمیشن دوبعدی، موشن گرافیک، فیلم کوتاه، انیمیشن سه بعدی و فیلم مستند آغاز کرد. هدف این مجموعه از همان روز اول تولید محصولات اثرگذار فرهنگ با تلفیق هنر و دانش آی تی بوده است.

 در این راستا همه اعضای این مجموعه جوانانی هستند که در یک یا هر دو رشته ذکر شده بسیار حرفه ای اند و استودیو شهد این ویژگی را از مهم ترین مزیت های اصلی خود می داند.

این استودیو در رشته های زیر فعالیت می کند..

فیلم کوتاه ثروت-استودیو شهد-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

فیلم کوتاه

فیلم مستند خرج های هزار میلیاردی-استودیو شهد-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

فیلم مستند

تیزر تبلیغاتی موسسه نصیر-استودیو شهد-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

تیزر تبلیغاتی

انیمیشن-استودیو شهد-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی-00

انیمیشن دو بعدی

انیمیشن سه بعدی-استودیو شهد-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی-01

انیمیشن سه بعدی

موشن گرافی-استودیو شهد-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

موشن گرافی