ماشین های خودران

مرکز پژوهشی ماشین های خودران با ماموریت خودکار سازی فرآیند حمل و نقل، انتقال کالا و بهره گیری از خودروهای الکتریکی تشکیل گردید.

   از محصولات این مرکز می توان طراحی و تولید ۵ نمونه موتور برقی، سیستم حمل و نقل بی سرنشین نام برد.

موتورسیکلت برقی

موتورسیکلت
موتورسیکلت برقی مدل MUA BQS4820-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

موتورسیکلت مدل MUA-BQS4820

موتور بکار رفته در موتور برقی مدل MUA-BQS4820 از نوع براشلس با توان 500 وات است. حداکثر سرعت آن 40 کیلومتر بر ساعت، و بیشترین زاویه ممکن بازدهی در این موتور برقی 12 درجه است.

موتورسیکلت مدل MXBT-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

موتورسیکلت مدل M-XBT

با توجه به موتور بکار رفته در موتور برقی مدلM-XBT که از نوع براشلس با توان 2000 وات است، حداکثر سرعت آن 55 کیلومتر بر ساعت و نرخ شیب جاده در این موتور برقی 15 درجه است.

موتورسیکلت برقی مدل MXPX-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

موتورسیکلت مدل M-XPX

با توجه به موتور بکار رفته در موتور برقی مدل M-XPX که از نوع براشلس با توان 3000 وات است، حداکثر سرعت آن 70 کیلومتر بر ساعت، و بیشترین زاویه ممکن بازدهی در این موتور برقی 20 درجه است.

موتورسیکلت مدل GT-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

موتورسیکلت مدل GT

با توجه به موتور بکار رفته در موتور برقی مدل GT که از نوع براشلس با توان 5000 وات است، حداکثر سرعت آن 90 کیلومتر بر ساعت، و بیشترین زاویه ممکن بازدهی در این موتور برقی 25 درجه است.

موتورسیکلت مدل DIAMOND-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

موتورسیکلت مدل DIAMOND

موتور بکار رفته در موتور برقی مدل DIAMOND از نوع براشلس برند BOSCH با توان 800 وات است. حداکثر سرعت آن 45 کیلومتر بر ساعت، و بیشترین زاویه ممکن بازدهی در این موتور برقی 26 درجه است.