انتخاب برگه

خانه

[vc_row height=”auto” us_shape_show_bottom=”1″ us_shape_bottom=”wave” us_shape_height_bottom=”10vh” us_shape_overlap_bottom=”1″ bg_type=”grad” bg_grad=”background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #106116), color-stop(49%, #FFFFFF), color-stop(98%, #F00E0E));background: -moz-linear-gradient(top,#106116 0%,#FFFFFF 49%,#F00E0E 98%);background: -webkit-linear-gradient(top,#106116 0%,#FFFFFF 49%,#F00E0E 98%);background: -o-linear-gradient(top,#106116 0%,#FFFFFF 49%,#F00E0E 98%);background: -ms-linear-gradient(top,#106116 0%,#FFFFFF 49%,#F00E0E 98%);background: linear-gradient(top,#106116 0%,#FFFFFF 49%,#F00E0E 98%);”][vc_column width=”1/3″][us_separator size=”small”][us_text text=”مقام معظم رهبری:” tag=”h3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22900%22%2C%22font-size%22%3A%2235px%22%7D%7D”][us_separator size=”small”][us_text text=”هدف پژوهش (در پژوهشگاه ها) دو چیز است؛” tag=”h3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23b5250e%22%2C%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22900%22%2C%22font-size%22%3A%2225px%22%7D%7D”][us_text text=”(رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فناوری)” tag=”h3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%230d3d06%22%2C%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22900%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%7D%7D”][us_text text=”(حل مسائل کنونی و آینده کشور)” tag=”h3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%230d3d06%22%2C%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22900%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%7D%7D”][/vc_column][vc_column sticky=”1″ stretch=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22left%22%7D%7D” width=”2/3″][us_image image=”5728″ align=”left” style=”outlined” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22left%22%2C%22margin-left%22%3A%220%22%2C%22padding-left%22%3A%220%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row][vc_row us_shape_show_bottom=”1″ us_shape_bottom=”wave” us_shape_height_bottom=”10vh” us_shape_overlap_bottom=”1″ bg_type=”grad” bg_grad=”background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #FFFFFF), color-stop(54%, #FCFCFC), color-stop(100%, #EDDCED));background: -moz-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#FCFCFC 54%,#EDDCED 100%);background: -webkit-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#FCFCFC 54%,#EDDCED 100%);background: -o-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#FCFCFC 54%,#EDDCED 100%);background: -ms-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#FCFCFC 54%,#EDDCED 100%);background: linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#FCFCFC 54%,#EDDCED 100%);”][vc_column width=”1/1″][us_image image=”6086″][us_itext texts=”مراکز تحقیقاتی
پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی
دانشگاه تهران” tag=”h6″ dynamic_bold=”1″ animation_type=”typingChars” duration=”0.1s” delay=”2s” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22700%22%7D%7D”][us_separator size=”small” show_line=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][us_grid post_type=”ids” ids=”5062,5059,5067,5049,5041,5045,30″ orderby=”post__in” items_layout=”blog_10″ type=”metro” items_gap=”0.2rem” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%230f20d6%22%2C%22border-style%22%3A%22dashed%22%2C%22border-color%22%3A%22%23c265c2%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%230407bf%22%7D%7D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row us_shape_show_top=”1″ us_shape_top=”wave” us_shape_height_top=”10vh” us_shape_color_top=”#ffffff” us_shape_overlap_top=”1″ us_shape_show_bottom=”1″ us_shape_bottom=”wave” us_shape_height_bottom=”10vh” us_shape_color_bottom=”#ffffff” bg_type=”grad” bg_grad=”background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #FFFFFF), color-stop(51%, #F5F5F5), color-stop(99%, #EDDFED));background: -moz-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#F5F5F5 51%,#EDDFED 99%);background: -webkit-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#F5F5F5 51%,#EDDFED 99%);background: -o-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#F5F5F5 51%,#EDDFED 99%);background: -ms-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#F5F5F5 51%,#EDDFED 99%);background: linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#F5F5F5 51%,#EDDFED 99%);”][vc_column width=”1/1″][us_image image=”6086″][us_itext texts=”مراکز پژوهشی
پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی
دانشگاه تهران” tag=”h6″ dynamic_bold=”1″ animation_type=”typingChars” duration=”0.1s” delay=”2s” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22700%22%7D%7D”][us_separator size=”small” show_line=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”][info_list position=”top” style=”circle with_bg” font_size_icon=”55″ icon_border_style=”dashed” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”5″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”مرکز پژوهشی امنیت سایبری هوشمند” icon_type=”custom” icon_img=”id^5802|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/امنیت-سایبری.jpg|caption^null|alt^امنیت سایبری|title^امنیت-سایبری|description^null” animation=”rotateIn” info_list_link_apply=”container” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fiais.ir%2F%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%2F|title:%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C”]با توجه به اهمیت مدیریت زیرساخت و حفاظت از داده های کلان در سازمانهای بزرگ ماموریت این مرکز تعریف گردید. ساخت مرکز داده، مدیریت[/info_list_item][info_list_item list_title=”مرکز پژوهشی شبکه حسگر بی سیم” icon_type=”custom” icon_img=”id^5804|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/شبکه-حسگر-1.jpg|caption^null|alt^شبکه حسگر|title^شبکه-حسگر|description^null” animation=”rotateIn” info_list_link_apply=”container” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fiais.ir%2F%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%2F|title:%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D9%85″]ماموریت این مرکز تولید سیستم های جاسازی شده Embedded sistem برای پشتیبانی از ماموریت سامانه های نرم افزاری، اتوماسیون فرآیندها[/info_list_item][info_list_item list_title=”مرکز پژوهشی ماشین های خودران” icon_type=”custom” icon_img=”id^5805|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/ماشین-خودران.jpg|caption^null|alt^ماشین خودران|title^ماشین خودران|description^null” animation=”rotateIn” info_list_link_apply=”container” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fiais.ir%2F%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F|title:%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86″]با ماموریت خودکار سازی فرآیند حمل و نقل، انتقال کالا و بهره گیری از خودروهای الکتریکی این مرکز تشکیل گردید.از محصولات این مرکز می توان طراحی[/info_list_item][/info_list][info_list position=”top” style=”circle with_bg” font_size_icon=”55″ icon_border_style=”dashed” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”5″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”مرکز پژوهشی سیستم های هوشمند عدالت محور” icon_type=”custom” icon_img=”id^5807|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/سیستم-عدالت-هوشمند.jpg|caption^null|alt^سیستم-عدالت-هوشمند|title^سیستم-عدالت-هوشمند|description^null” animation=”rotateIn” info_list_link_apply=”container” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fiais.ir%2F%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%2F|title:%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1″]این مرکز با ماموریت بهبود در ارائه خدمات قضایی جهت گسترش عدالت و ارتقاء فضای کسب و کار راه اندازی گردید. از جمله خدمات این مرکز[/info_list_item][info_list_item list_title=”مرکز پژوهشی دانشگاه هوشمند” icon_type=”custom” icon_img=”id^5809|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/دانشگاه-هوشمند.jpg|caption^null|alt^دانشگاه هوشمند|title^دانشگاه-هوشمند|description^null” animation=”rotateIn” info_list_link_apply=”container” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fiais.ir%2F%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%2F|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF”]در ماموریت این مرکز توسعه سیستمی هوشمند برای یکپارچه سازی آموزش و پژوهش دانشگاه و اساتید و دانشجویان و کارکنهای دانشگاه و صنعت می باشد.[/info_list_item][info_list_item list_title=”مرکز پژوهشی هنرهای دیجیتال” icon_type=”custom” icon_img=”id^5812|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/هنر-دیجیتال-1.jpg|caption^null|alt^هنر دیجیتال|title^هنر-دیجیتال|description^null” animation=”rotateIn” info_list_link_apply=”container” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fiais.ir%2F%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%2F|title:%D9%87%D9%86%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84″]این مرکز با ماموریت اثرگزاری فرهنگی به کودکان و نوجوانان و هدایت ایشان به کارهای اقتصادی حلال شکل گرفت و به عنوان ماموریت ثانویه ایجاد[/info_list_item][/info_list][info_list position=”top” style=”circle with_bg” font_size_icon=”55″ icon_border_style=”dashed” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”5″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”مرکز پژوهشی مدلسازی هوشمند” icon_type=”custom” icon_img=”id^5813|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/مدلسازی-هوشمند.jpg|caption^null|alt^مدلسازی هوشمند|title^مدلسازی-هوشمند|description^null” animation=”rotateIn” info_list_link_apply=”container” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fiais.ir%2F%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%2F|title:%D9%85%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF”]یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد عدم وجود طرح کلان اقتصادی و شبکه سازی طرح هاست و این مرکز برروی مدلسازی سیستم های موجود اقتصادی[/info_list_item][info_list_item list_title=”مرکز پژوهشی علوم و فنون حکمت بنیان” icon_type=”custom” icon_img=”id^5814|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/large_NnG2HaVoO9kxGiddcxBBrZb5YMM4AaUBxN7DUFImu7w.jpg|caption^null|alt^null|title^large_NnG2HaVoO9kxGiddcxBBrZb5YMM4AaUBxN7DUFImu7w|description^null” animation=”rotateIn” info_list_link_apply=”container” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fiais.ir%2F%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%2F|title:%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86″]رویکرد دانشگاه های نسل اول آموزش کلاسیک بود که در ارتباطی ضعیف در صنعت و جامعه داشت. دانشگاه نسل دوم دانشگاه پژوهش محور و بر اساس[/info_list_item][info_list_item list_title=”مرکز پژوهشی فناوری نوین در مهندسی علوم زیستی” icon_type=”custom” ic
on_img=”id^5815|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/فناوری-زیستی.jpg|caption^null|alt^فناوری زیستی|title^فناوری زیستی|description^null” animation=”rotateIn”][/info_list_item][/info_list][info_list position=”top” style=”circle with_bg” font_size_icon=”55″ icon_border_style=”dashed” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”5″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”آزمایشگاه تخصصی ایمنی سخت افزار و نرم افزار” icon_type=”custom” icon_img=”id^5818|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/ایمنی-سخت-افزار.jpeg|caption^null|alt^ایمنی سخت افزار|title^ایمنی-سخت-افزار|description^null” animation=”rotateIn” info_list_link_apply=”container” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fiais.ir%2F%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%2F|title:%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C”]این مرکز با ماموریت ارزیابی تخصصی سخت افزارها و نرم افزارها، خصوصا نرم افزارهای تولیدی مراکز پژوهشی و سخت افزارهای مورد استفاده[/info_list_item][info_list_item list_title=”آزمایشگاه غذا و دارو” icon_type=”custom” icon_img=”id^5817|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/food-is-a-drug-1000×480-1.jpg|caption^null|alt^غذا و دارو|title^food-is-a-drug-1000×480|description^null” animation=”rotateIn” info_list_link_apply=”container” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fiais.ir%2F%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%2F|title:%D8%BA%D8%B0%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88″]این آزمایشگاه با ماموریت حمایت از تامین امنیت غذایی کشور خصوصاً در تجارت خارجی مشغول به فعالیت گردید و اکنون به عنوان آزمایشگاه[/info_list_item][/info_list][/vc_column][/vc_row]