پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی
سامانه اکانتر

در سازمان های متوسط و بزرگ به علت تعدد حساب های بانکی و تنوع رویه های پرداخت و دریافت،

مدیریت پرداخت ها و دریافت های سازمان یک فرایند پیچیده ، دارای احتمال خطای زیاد و نیازمند دقت بالا است.

سامانه مدیریت دریافت و پرداخت یا اکانتر به عنوان واسط بین نرم افزارهای عملیاتی سازمان ها و سیستم بانکی عمل میکند.

این سامانه با مدیریت رویه های پرداخت و دریافت سازمان ها ، مدیریت وضعیت وجه نقد سازمان را منظم تر میکند.

همچنین با منظم کردن فرایند های پرداخت و دریافت امکان مشاهده وضعیت آنلاین و دقیق و همچنین مغایرت گیری آنلاین را فراهم میکند.

سامانه اکانتر-گروه نرم افزار

ویژگی های

– امکان تعریف شناسه واریز و دریافت برای بانک های مختلف دارای الگوریتم های مختلف

– امکان مدیریت منسجم و یکپارچه وضعیت حساب های بانکی و تهیه گزارش های مختلف

– امکان اتصال به بانک و دریافت صورتحساب به صورت آنلاین از بانک

– امکان انجام فرایند برداشت به سه روش مختلف حواله الکترونیک، چک و برداشت مستقیم از شعبه – امکان تعریف روال های تایید مختلف برای برداشت از حساب

– امکان امضا الکترونیک در فرایند برداشت

– امکان مدیریت دسته چک های سازمان

سامانه اکانتر-گروه نرم افزار

– امکان تعریف و تایید ضمانت نامه سیستمی

– امکان استفاده کاربران از فرایند های پرداخت مختلف شامل درگاه پرداخت، دستگاه پوز و پرداخت در شعبه

– داشبوردهای مدیریتی جامع

– امکان تهیه گزارش های مختلف

– امکان اتصال به سامانه های داخلی سازمان ها از طریق وب سرویس

– امکان مغایرت گیری آنلاین برای سازمان

فهرست