گروه پژوهشی MIT

به طور خلاصه هدف رشته مهندسی فناوری اطلاعات در پزشکی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه سلامت و پزشکی است که مسائلی مانند جمع آوری، ذخیره و بازیابی، ارسال، داده کاوی، یادگیری ماشینی، پردازش اطلاعات را در بر میگیرد. بنابراین دانشجویان این رشته باید در یکی از رشته های پزشکی از راه دور، سیستم های اطلاعاتی، سیستم های هوشمند، مدیریت، سیاست گذاری کلان فناوری اطلاعات در حوزه سلامت تخصص داشته باشند.

ضربان قلب

فارغ التحصیلان در پایان این دوره آموزشی، از دانش به روزی هم در زمینه فناوری اطلاعات و هم در زمینه تخصصی – کاربردی پزشکی برخوردار خواهند بود و از این رو  خواهند توانست در تمامی حوزه های کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت و پزشکی و در پروژه های پزشکی در گروه های بین رشته ای با تخصص های متنوع شرکت کنند. برای مثال سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی، آموزش الکترونیکی، خدمات بهداشت الکترونیک از راه دور، سیستم‌های تصمیم‌گیری پزشکی هوشمند، بهداشت الکترونیک، سیستم‌های پزشکی نهفته، GIS برای کاربردهای بهداشتی و پزشکی، انتقال داده‌ها و اطلاعات.