مسابقات

Iran Open RoboCup

مسابقات بین‌المللی ایران اپن از فروردین ۱۳۸۵ به طور سالانه با حمایت فدراسیون جهانی ربوکاپ برگزار می شود. در این مسابقات هر سال صدها تیم از کشورهای سرتاسر جهان شرکت می‌کنند. در دوازدهمین دوره از این مسابقات در تهران در بخش لیگ پرنده های بدون سرنشین تیم دانشجویی پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی توانست مقام اول را کسب کند.