مركز تحقيقات امنيت سايبري

مركز تحقيقات امنيت سايبري

ماموریت این مرکز با توجه به اهمیت مدیریت زیرساخت و حفاظت از داده های کلان در سازمانهای بزرگ تعریف گردید.

ساخت مرکز داده، مدیریت بیش از ۱۰۰۰ سرور، اجرای سیستم مانیتورینگ شبکه و منابع، انجام تست های ارزیابی کارایی، اجرای خط تولید نرم افزار و سیستم تست های عملکردی از پروژه های مسئله محور این مرکز می باشد.