فناوري‌هاي نوين در علوم زيستي

فناوري‌هاي نوين در علوم زيستي فناوري‌هاي نوين در علوم زيستي مرکزپژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی بر اساس گسترش تحقیقات علمی، کاربردی محصول محور و توسعه و تولید تکنولوژی های نو در زمینه مهندسی علوم زیستی با بهره گیری از توانمندی های دانشگاه تهران و امکانات...

آزمايشگاه ايمني سخت افزار و نرم افزار

آزمايشگاه تخصصي ايمني سخت افزار و نرم افزار آزمايشگاه تخصصي ايمني سخت افزار و نرم افزار مرکز پژوهشی ایمنی سخت افزار و نرم افزار با ماموریت ارزیابی تخصصی سخت افزارها و نرم افزارها، خصوصا نرم افزارهای تولیدی مراکز پژوهشی و سخت افزارهای مورد استفاده در سال ۱۳۹۱ تاسیس...

آزمايشگاه غذا و دارو

آزمايشگاه غذا و دارو آزمايشگاه غذا و دارو امنیت غذایی و ایمنی غذا از واژه‌هایی مهم و کاربردی است که امروزه در اسناد توسعه ای به آن پرداخته شده‌است. امنیت غذایی به دسترسی همه افراد یک جامعه، در تمام ادوارعمر به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال گفته می‌شود....

مركز تحقيقات يادگيري ماشين

مركز تحقيقات يادگيري ماشين مركز تحقيقات يادگيري ماشين بهره گیری از هوش ماشینی در حوزه کارسازی فرآیندها، کشف تخلفات و پشتیبانی از تصمیمات در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو بهره گیری از هوش ماشینی در کلان داده ها، ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و سازمانهای...

مركز تحقيقات علوم و فنون حكمت بنيان

مركز تحقيقات علوم و فنون حكمت بنيان مركز تحقيقات علوم و فنون حكمت بنيان رویکرد دانشگاه های نسل اول آموزش کلاسیک بود که ارتباط ضعیفی با صنعت و جامعه داشت. دانشگاه نسل دوم، دانشگاه پژوهش محور و بر اساس مقاله و پتنت شکل گرفت و دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرین، فن آفرین و...

مركز تحقيقات مدلسازي اقتصادي هوشمند

مركز تحقيقات مدلسازي اقتصادي هوشمند مركز تحقيقات مدلسازي اقتصادي هوشمند یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد عدم وجود طرح کلان اقتصادی و شبکه سازی طرح ها است و این رو مرکز پژوهشی مدلسازی هوشمند بر روی مدلسازی سیستم های موجود اقتصادی، شناسایی مشکلات با شبیه سازی و طراحی سیستم...