سامانه بیتا

بستر یکپارچه سازی تبادل

با رشد جوامع و بشریت، لزوم مدیریت تبادل اطلاعات روز به روز افزایش می‌یابد.امروزه اتوبوس خدمات سازمانی یا همان  ESB ها برای مدیریت وب سرویس‌های ارائه شده توسط سازمان‌ها‌ و اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. پلتفرم بیتا (بستر یکپارچه سازی تبادل اطلاعات) نیز یکی از این ESB ها می‌باشد که امکان مدیریت تبادل اطلاعات را در سطح‌های مختلف فراهم می‌کند.

بستر یکپارچه‌ی تبادل (بیتا) با هدف استاندارد‌سازی، تسهیل و هماهنگی در تعامل‌پذیری میان سامانه‌های اطلاعاتی تبادل‌کننده داده‌های سازمان ها، طراحی و تدوین گردیده است.

تعامل‌پذیری به معنای ایجاد امکان تبادل و اشتراک اطلاعات و دانش میان دو یا تعداد بیشتری سامانه‌ی اطلاعاتی درون سازمان و یا با سامانه های بیرون از سازمان است.

ویژگی های نرم افزار:

امکان رهگیری تراکنش ها از ابتدا تا انتها در بستر

امکان ارائه مدل داده های وب سرویس ها

امکان دسترسی پذیری به وب سرویس ها

انواع تعریف رویه های مختلف درون سازمانی

امکان تبادل اطلاعات به صورت امن و با ویژگی انکارناپذیری

امکان تعریف انواع مختلف وب سرویس

امکان مقیاس پذیری بالا به سادگی

ویژگی های نرم افزار:

امکان رهگیری تراکنش ها از ابتدا تا انتها در بستر

امکان ارائه مدل داده های وب سرویس ها

امکان دسترسی پذیری به وب سرویس ها

انواع تعریف رویه های مختلف درون سازمانی

امکان تبادل اطلاعات به صورت امن و با ویژگی انکارناپذیری

امکان تعریف انواع مختلف وب سرویس

امکان مقیاس پذیری بالا به سادگی