فناوري‌هاي نوين در علوم زيستي

فناوري‌هاي نوين در علوم زيستي

مرکزپژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی بر اساس گسترش تحقیقات علمی، کاربردی محصول محور و توسعه و تولید تکنولوژی های نو در زمینه مهندسی علوم زیستی با بهره گیری از توانمندی های دانشگاه تهران و امکانات گسترده در صنایع بیوتکنولوژی، صنایع غذایی، دارویی، پزشکی، محیط زیست و همکاری های بین المللی تاسیس شده است. از جمله تولیدات این مجموعه می توان به دستگاه میلی بیو راکتور، دستگاه نانولیپزوم ساز، و دستیابی به دانش فنی نانو دارو اشاره نمود.