سیستم های پولی، بانکی و شبکه های اجتماعی

توسعه سیستم های بانکی و عملیات شفاف بانکی قابل رصد با بهره گیری از شبکه اجتماعی  ماموریت این مرکز تعریف گردید.

از محصولات این مرکز به سیستم خزانه داری هوشمند، سیستم کیف پول مانیزی، شبکه اجتماعی We می توان اشاره نمود. در حال حاضر در سیستم کیف پول مانیزی بیش از ۵۰ هزار فعال اقتصادی عضو هستند.