سامانه حسابداری

یکپارچه سازی اطلاعات مالی…

سامانه حسابداری به عنوان هسته سیستم های مدیریتی سازمان ها وظیفه یکپارچه سازی اطلاعات مالی سامانه های مختلف شامل حقوق-دستمزد، انبار، دارایی ثابت، دریافت- پرداخت و سایر سامانه ها را برعهده دارند. وجود این سیستم ها به علت دارا بودن یکپارچه همه اطلاعات به صورت منسجم ، جهت استفاده مدیران و تهیه گزارشات مورد نیاز خود سازمان و همینطور سازمان های نظارتی ، برای هر کسب و کاری حیاتی است.

ویژگی های نرم افزار:

  • ساختار درختی منعطف برای اموال
  • ثبت عملیات های مختلف برای اموال
  • محاسبه استهلاک خودکار
  • اتصال به سیستم حسابداری
  •  گزارشات مدیریتی مناسب از وضعیت اموال
  • تاریخچه تغییرات وضعیت اموال
  • گردش کار پویا
  • امکان مدیریت اموال شرکت های زیرمجموعه به صورت یکپارچه