انتخاب برگه

[vc_row][vc_column width=”1/1″][interactive_banner heading_tag=”h2″ banner_image=”id^5587|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/11/دیوان.jpg|caption^null|alt^دیوان عدالت اداری|title^دیوان|description^null” banner_style=”style22″ banner_bg_color=”#bf8ba9″ banner_overlay_bg_color=”” banner_desc_style=”text-decoration:underline;”][us_text text=”سامانه ساجد” tag=”h4″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23000000%22%2C%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%7D%7D”]عدالت یکی مهمترین ارکان هر ساختار اجتماعی است که تحقق آن نقش به سزایی در رشد و استحکام جامعه دارد . بررسی قوه قضاییه نشان میدهد با وجود قضات مستعد و دلسوز، نبود ابزار مناسب به عامل اصلی کاهش عملکرد نهایی قوه تبدیل شده است، زیرا شکل سنتی پرونده دیگر پاسخگوی نیاز قاضی نیست و امکان دستیابی کامل، منسجم و سریع به اطلاعات لازم در فرآیند قضاوت وجود ندارد.
با توجه به شرایط دنیای امروزی راه حل این مشکل را باید در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سیستمی یافت.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-image%22%3A%225591%22%7D%7D” width=”1/2″][us_image image=”5592″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][us_text text=”ویژگی متمایزکننده و قلب ساجد، پیاده سازی “نظام مدیریت داده و فرآیند “ است.” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23612261%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22900%22%2C%22font-size%22%3A%2220PX%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%225PX%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%225PX%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210PX%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%2215PX%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23e3a3e3%22%2C%22animation-name%22%3A%22wfc%22%2C%22animation-delay%22%3A%220.5S%22%7D%7D”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_separator size=”large”][us_image image=”5593″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22wfc%22%2C%22animation-delay%22%3A%220.7S%22%7D%7D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][us_separator size=”large”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22wfc%22%2C%22animation-delay%22%3A%220.7S%22%7D%7D”]ویژگی متمایزکننده و قلب ساجد، پیاده سازی “نظام مدیریت داده و فرآیند ” است. سایر سامانه ها، بر مبنای کاغذ و نامه به عنوان ابزار سنتی تشکیل پرونده شکل گرفته اند، به طوری که پرونده همچنان با کاغذ موجودیت یافته و صرفا اوراق و نامه ها (حتی نه همه ی آنها) در سامانه نیز اسکن میگردد. تجربه نشان داده این مدل صرفا سرباری بر روی روش سنتی بوده و تقریبا همه معایب آن را به ارث میبرد و در عین حال نمیتواند مزیت قابل توجهی ایجاد کند.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][/vc_column_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-image%22%3A%225595%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][/vc_column_inner][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23000000%22%2C%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%7D%7D”]در سامانه ساجد پرونده نه بر اساس اوراق بلکه با تکیه بر مواد قانونی، بخشنامه ها و رویه ها، با تعریف کامل اطلاعات ساختاریافته موجودیت مییابد، قانون با تمام ظرفیت های آن تعبیه شده و فرآیندها با ریزترین جزئیات خود ریل گذاری میشود به طوری که برای هر اقدام یک دکمه مخصوص قرار داده شده است.
هر پرونده در هر لحظه و وضعیت، یک فرد مسوول دارد (پرونده در کارتابل وی است ) و سامانه اقدامات قابل انجام توسط او را مشخص میکند . با انتخاب هر اقدام توسط وی، تمامی اطلاعات لازم برای آن اقدام ثبت شده و پرونده بر اساس آن، یک قدم جلو میرود تا در اختیار (کارتابل) کاربر بعدی قرار گیرد. در واقع ساجد نمود عملی قانون است که این امر منجر به حل ریشه ای بسیاری از مشکلات مانند عدم شفافیت فرآیند و تاریخچه پرونده، انجام اقدامات و فرآیندهای اشتباه، گم شدن پرونده ها، عدم امکان گزارش گیری و … میشود و امکان واگذاری بسیاری از اقدامات به سامانه و بهره گیری از هوش مصنوعی را فراهم ساخته است .[/vc_column_text][us_text text=”معرفی سامانه ساجد به دیوان عدالت اداری مزایای قابل توجهی داشته است که از جمله آنها می توان موارد زیر را نام برد:” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23612261%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22900%22%2C%22font-size%22%3A%2220PX%22%2C%22animation-name%22%3A%22wfc%22%2C%22animation-delay%22%3A%220.8S%22%7D%7D”][/vc_row_inner][us_separator size=”small”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%7D%7D”]•کاهش زمان دسترسی مردم به عدالت: 73 هزار ساعت در ماه 5
• کاهش بار مالی عدالت برای مردم: 9.5 میلیارد تومان در سال 6
• کاهش میزان نقص پرونده ها: از 20 درصد به 9 درصد پرونده ها در هیات عمومی
• کاهش زمان رسیدگی پرونده ها در هیات عمومی به میزان حداقل 150 روز 7
• افزایش نرخ شناسایی آراء مشابه قبلی و جلوگیری از صدور رای تکراری : افزایش 76 درصد در هیات عمومی
• صرفه جویی در هزینه دیوان از طریق حذف کاغذ و پست، جلوگیری از صدور رای تکراری و کاهش زمان دادرسی
• کوتاه کردن فرآیند از طریق انجام برخی از اقدامات توسط سامانه: 07 هزار اقدام در سال در هیات عمومی و دبیرخانه مرکزی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]