انتخاب برگه

[vc_row][vc_column width=”1/2″][us_text text=”سامانه احراز هویت متمرکز” tag=”h5″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%7D%7D”][us_separator css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%2336425c%22%2C%22text-align%22%3A%22right%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%7D%7D”]سامانه احراز هویت متمرکز امکان دسترسی یکپارچه، امن و راحت کاربران برای فرایند ورود به سامانه های مختلف درون سازمان را فراهم میکند.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][us_image image=”5233″ style=”shadow-2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afl%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][us_image image=”5234″ style=”circle” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afr%22%7D%7D”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%7D%7D”]این سامانه هم چنین امکان احراز هویت و اعتبار سنجی را برای کاربران در سازمان ها فراهم می آورد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][us_itext texts=”ویژگی های
نرم افزار” animation_type=”zoomIn” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22rgba%28135%2C3%2C135%2C0.70%29%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”][us_separator size=”small” show_line=”1″ thick=”5″ style=”double” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22rgba%28135%2C3%2C135%2C0.70%29%22%2C%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22animation-name%22%3A%22afl%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”]>>امکان ورود به سامانه های مختلف درون سازمان تنها با یک نام کاربری به صورت یکپارچه[/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”]>> امکان احراز هویت کاربران[/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”]>>امکان اعتبار سنجی و امتیاز دهی به کاربران[/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”]>> امکان مدیریت تنفیذ ها و وکالت ها[/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”]>>امکان مدیریت یکپارچه دسترسی های کاربران در سامانه های مختلف[/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”]>> لاگ رخدادهای کامل عملیات های کاربران[/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”]>>امکان پروفایل کاربران حقیقی و حقوقی[/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”]>>امکان تهیه گزارش های مدیریتی مختلف[/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22aft%22%7D%7D”]>> امکان اتصال به کیف پول و پیام رسان و سرویس پیامکی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22box-shadow-h-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23cce1eb%22%7D%7D” width=”2/3″][us_text text=”فضای کاری نرم افزار” tag=”h4″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23471947%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%7D%7D”][us_carousel post_type=”attachment” images=”5481,5482,5483″ items_layout=”gallery_default” columns=”1″ carousel_arrows=”1″ carousel_autoplay=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]