انتخاب برگه

[vc_row][vc_column][us_text text=”سامانه جامع مدیریت پروژه” tag=”h5″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][us_image image=”5269″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22box-shadow-h-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2220px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23e892e8%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%220.5s%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%7D%7D”]سازمان های مختلف دولتی و خصوصی بزرگ نیاز دارند که وضعیت پیشرفت پروژه های تعریف شده برای رسیدن به اهداف سازمان را مدیریت کنند و در صورت کندی پیشرفت در قسمت مشخصی از کار راهکاری برای رفع مشکل بیاندیشند. هدف سامانه جامع مدیریت پروژه ارزیابی و رصد عملکرد سازمان های مختلف در قبال پروژه های آنها است.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][us_separator][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22box-shadow-h-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2220px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23e892e8%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%221s%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%7D%7D”]روند کار به اینصورت است که مدیر سازمان پروژه های مختلف را تعریف میکنند و به مسئول آنها اختصاص می دهند. مسئول پروژه باید برای پروژه های محوله زیر پروژه و برای زیر پروژه ها فعالیت تعریف کنند و به صورت دوره ای گزارش کار ثبت کنند و اظهار کنند که پیشرفت هر فعالیت یا زیر پروژه یا پروژه چند درصد بوده و مدارک اظهار شده رو آپلود کنند[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][us_separator][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22box-shadow-h-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2220px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23e892e8%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%221.5s%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%7D%7D”]مدیر سامانه اظهار مسئول پروژه رو با مدارک چک کند و اظهار پیشرفت رو تایید یا رد کند. سامانه به شکل خودکار با توجه به ضریب اهمیت هر کار و زیر پروژه و پروژه و میزان پیشرفت تایید شده توسط مدیر درصد پیشرفت پروژه ها و به طور کلی هر مسول را محاسبه میکند[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%221.7s%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][us_image image=”5265″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][us_separator][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%222s%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][us_itext texts=”ویژگی های
نرم افزار” animation_type=”typingChars” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23400040%22%7D%7D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%222.5s%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22hfc%22%7D%7D”]- تعریف پروژه و زیر پروژه تا عمق بینهایت
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%222.7s%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22hfc%22%7D%7D”]- حذف موقت و حذف دائم و ویرایش پروژه ها
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%222.9s%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22hfc%22%7D%7D”]- رونوشت کردن و کپی کردن پروژه ها و با تمام زیر پروژه ها و کارها
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%223.1s%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22hfc%22%7D%7D”]- نمایش پروژه و زیر پروژه و کار به شکل درختی[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%223.3s%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22hfc%22%7D%7D”]- گزارش های مختلف پیشرفت پروژه ها و سازمان ها در طول زمان و مقایسه سازمان ها و…
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%223.7s%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22hfc%22%7D%7D”]- ثبت گزارش کار و درصد پیشرفت توسط متولی انجام پروژه
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%223.9s%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22hfc%22%7D%7D”]- ارزیابی و ثبت اقدام توسط کارشناس[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%224.1s%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22hfc%22%7D%7D”]- اساین کردن واحد داخل سازمانی برای هر پروژه زیر پروژه و کار که فقط به اون واحد ها نمایش داده شود[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%224.3s%22%7D%7D”][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22hfc%22%7D%7D”]- قابلیت تایید یا رد گزارش ها توسط واحد ناظر درون سازمانی[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][us_separator size=”huge”][us_text text=”فضای کاری نرم افزار” tag=”h3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23572457%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22900%22%2C%22font-size%22%3A%2225px%22%2C%22animation-name%22%3A%22hfc%22%2C%22animation-delay%22%3A%223s%22%7D%7D”][us_separator size=”small” show_line=”1″ thick=”3″ style=”dashed” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23632463%22%2C%22animation-name%22%3A%22hfc%22%2C%22animation-delay%22%3A%223s%22%7D%7D”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][us_image_slider ids=”5471,5472,5473,5474″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22hfc%22%2C%22animation-delay%22%3A%223.1s%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row]