انتخاب برگه

[vc_row][vc_column width=”1/1″][us_text text=”سامانه اموال و دارایی ثابت” tag=”h5″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%7D%7D”]اموال و دارایی های ثابت بخش مهمی از دارایی های هر سازمان را تشکیل می دهند. مدیریت این دارایی ها و نظارت بر وضعیت و تغییرات آنها از اهمیت ویژه ای در کنترل هزینه های سازمان برخوردار است. تهیه گزارشات مدیریتی مناسب و نیازمندی های سازمان های نظارتی ، نیازمند اطلاع دقیق از وضعیت اموال و تغییرات آن در دوره زمانی مشخص است. سیستم اموال و دارایی ثابت ، همه اطلاعات و نیازمندی های مرتبط با اموال سازمان را به صورت یکپارچه مدیریت می کند.[/vc_column_text][us_separator size=”small”][us_image image=”5407″ align=”center”][us_separator][us_itext texts=”ویژگی های
نرم افزار” disable_part_animation=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23571757%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22box-shadow-h-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23e8ace8%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%220.9s%22%7D%7D” width=”1/2″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%221s%22%7D%7D”][ساختار درختی منعطف برای اموال[/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%221.5s%22%7D%7D”][ثبت عملیات های مختلف برای اموال[/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%222s%22%7D%7D”][محاسبه استهلاک خودکار[/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%222.5s%22%7D%7D”][اتصال به سیستم حسابداری[/vc_column_text][/vc_column][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22box-shadow-h-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23a4c5ed%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%222.8s%22%7D%7D” width=”1/2″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%223s%22%7D%7D”]گزارشات مدیریتی مناسب از وضعیت اموال][/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%223.5s%22%7D%7D”]تاریخچه تغییرات وضعیت اموال][/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%224s%22%7D%7D”]گردش کار پویا][/vc_column_text][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22animation-name%22%3A%22afc%22%2C%22animation-delay%22%3A%224.5s%22%7D%7D”]امکان مدیریت اموال شرکت های زیرمجموعه به صورت یکپارچه][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22aft%22%2C%22animation-delay%22%3A%221s%22%7D%7D”][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afb%22%2C%22animation-delay%22%3A%221s%22%7D%7D” width=”1/4″][us_separator size=”huge”][us_itext texts=”فضای کاری
نرم افزار” disable_part_animation=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23571757%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%7D%7D”][us_separator size=”small” show_line=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23692d69%22%7D%7D”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][us_image_slider ids=”5488,5489,5490,5491″ autoplay=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22right%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row]