انتخاب برگه

مرکز پژوهشی علوم و فنون حکمت بنیان

[vc_row bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-default” bg_image_new=”id^5887|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/حکمت.jpg|caption^null|alt^حکمت بنیان-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی|title^حکمت|description^null” enable_overlay=”enable_overlay_value” overlay_pattern=”09.png”][vc_column width=”1/1″][us_separator size=”huge”][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-default” bg_image_new=”id^5891|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/ایده.jpg|caption^null|alt^ایده پروری-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی|title^ایده پروری-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی|description^null”][vc_column width=”1/3″][us_text text=”مرکز پژوهشی علوم و فنون حکمت بنیان” tag=”h3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22800%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%7D%7D”][us_separator size=”small”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22100%22%2C%22font-size%22%3A%2215px%22%2C%22animation-name%22%3A%22afr%22%2C%22animation-delay%22%3A%220.5s%22%7D%7D”]رویکرد دانشگاه های نسل اول آموزش کلاسیک بود که در ارتباطی ضعیف در صنعت و جامعه داشت. دانشگاه نسل دوم دانشگاه پژوهش محور و بر اساس مقاله و پتنت شکل گرفت و دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرین، فن آفرین و نوآور است که تولید ثروت و ایجاد اقتصاد دانش بنیان را دنبال می کند.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-default” bg_image_new=”id^5912|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/ایده-02.jpg|caption^null|alt^ایده پروری-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی|title^ایده-02|description^null”][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22100%22%2C%22font-size%22%3A%2217px%22%2C%22animation-name%22%3A%22afl%22%2C%22animation-delay%22%3A%221s%22%7D%7D”]این مرکز پژوهشی ماموریت بکارگیری دانش در جهت صحیح و رشد جامعه و انسان سازی را بعهده دارد. به عبارتی پیشرو در نسل چهارم دانشگاه است و چرخه ایده تا مصرف در آن رعایت می شود.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-default” bg_image_new=”id^5917|url^https://iais.ir/wp-content/uploads/2021/12/ایده-05.jpg|caption^null|alt^ایده پروری-پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی|title^ایده-05|description^null”][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22100%22%2C%22font-size%22%3A%2217px%22%2C%22animation-name%22%3A%22afr%22%2C%22animation-delay%22%3A%221.5s%22%7D%7D”]لایه فعالیت این مرکز در راس هرم کلیه مراکز تحقیقاتی تعریف می گردد. علوم و فنون حکمت بنیان که بر اساس برهان عقلی پایه گذاری شده است و امتداد حکمت به عرصه های تولید و فناوری و رشد جامعه می باشد که از معنویات مقام معظم رهبر است.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”grad” enable_overlay=”enable_overlay_value” overlay_pattern=”08.png” bg_grad=”background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #FFFFFF), color-stop(99%, #DEB9DE));background: -moz-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#DEB9DE 99%);background: -webkit-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#DEB9DE 99%);background: -o-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#DEB9DE 99%);background: -ms-linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#DEB9DE 99%);background: linear-gradient(top,#FFFFFF 0%,#DEB9DE 99%);”][vc_column width=”1/1″][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22justify%22%2C%22font-family%22%3A%22Sahel%22%2C%22font-weight%22%3A%22800%22%2C%22font-size%22%3A%2217px%22%2C%22animation-name%22%3A%22wfc%22%2C%22animation-delay%22%3A%221.5s%22%7D%7D”]تبیین هستی شناسی، انسان شناسی، امتداد علوم در عرصه شیمی، فیزیک، داروسازی، طب، هوش مصنوعی، داده های کلان به عنوان پروژه های این مرکز می توان اشاره نمود.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]