پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی
مرکز پژوهشی امنیت سایبری هوشمند و حریم خصوصی

با توجه به اهمیت مدیریت زیرساخت، حفاظت از داده های کلان در سازمانهای بزرگ ماموریت این مرکز تعریف گردید. ساخت مرکز داده، مدیریت بیش از ۱۰۰۰ سرور، اجرای سیستم مانیتورینگ شبکه و منابع، انجام تست های ارزیابی کارایی، اجرای خط تولید نرم افزار و سیستم تست های عملکردی از پروژه های مسئله محور این مرکز می باشد.

فهرست