سامانه حسابداری

سامانه حسابداری به عنوان هسته سیستم های مدیریتی سازمان ها وظیفه یکپارچه سازی اطلاعات مالی سامانه های مختلف شامل حقوق-دستمزد، انبار، دارایی ثابت، دریافت- پرداخت و سایر سامانه ها را برعهده دارند. وجود این سیستم ها به علت دارا بودن یکپارچه همه اطلاعات به صورت منسجم ، جهت استفاده مدیران و تهیه گزارشات مورد نیاز خود سازمان و همینطور سازمان های نظارتی ، برای هر کسب و کاری حیاتی است.

حسابداری-گروه نرم افزار
حسابداری-گروه نرم افزار

ویژگی های نرم افزار:

-ساختار درختی منعطف برای اموال

-ثبت عملیات های مختلف برای اموال

-محاسبه استهلاک خودکار

-اتصال به سیستم حسابداری

– گزارشات مدیریتی مناسب از وضعیت اموال

– تاریخچه تغییرات وضعیت اموال

-گردش کار پویا

-امکان مدیریت اموال شرکت های زیرمجموعه به صورت یکپارچه

شمایی از

فهرست