تهران- خیابان جلال آل احمد - نرسیده به پل گیشا- خیابان جنت- نبش کوچه اول- پلاک ۲

88005812 21 98+ iais@ut.ac.ir

گروه فناوری امنیت

معرفی

….

پروژه ها

سامانه WAF

راه اندازی و اجرای احراز هویت متمرکز

Penetration Testing

طراحی و اجرای مراکز داده اکتیو و پسیو