تهران- خیابان جلال آل احمد - نرسیده به پل گیشا- خیابان جنت- نبش کوچه اول- پلاک ۲

88005812 21 98+ iais@ut.ac.ir

مدیریت داخلی اداری و حقوق و دستمزد

سازمان ها و شرکت های مختلف بسته به نوع فعالیت شان دارای روند های داخلی گوناگونی هستند. اما می توان بسیاری از روند ها را یافت که بین شرکت های مختلف مشترک است. یکی از اولیه ترین نیاز های هر شرکت و سازمانی، مدیریت فرآیند های حقوق و دستمزد است. با افزایش تعداد نفرات هر سازمان استفاده از نرم افزارهای اولیه مثل اکسل کارایی شان را از دست داده و نیاز به استفاده از نرم افزار های کارآمدتر بروز می کند. با توجه به اهمیت موضوع حقوق و دستمزد و دخیل بودن حق افراد در آن، نمی توان از هر نوع نرم افزاری برای رفع این نیاز استفاده نمود.

پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی با ارائه سامانه مدیریت داخلی ادارای و حقوق و دستمزد سعی در رفع این نیاز برای سازمان ها و شرکت ها نموده است. سامانه یکپارچه حقوق و دستمزد با ثبت فعالیت های اجرایی افراد یک سازمان قابلیت کیفیت سنجی عملکرد اعضای هر یک از شرکت های وابسته، ایجاد ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی و همچنین مدیریت منابع مالی بر اساس اهداف تبیین شده را ممکن می سازد. لذا مدیریت یک سازمان گسترده می تواند با قابلیت های تنفیذ اختیار ضمن مدیریت منابع کنترل دقیقی بر فعالیت همه واحدهای زیر مجموعه را به عهده بگیرد و با مشاهده ی لحظه ای گزارشات هر یک از واحدها نسبت به تصمیمات اساسی سازمان اقدام نماید.