تهران- خیابان جلال آل احمد - نرسیده به پل گیشا- خیابان جنت- نبش کوچه اول- پلاک ۲

88005812 21 98+ iais@ut.ac.ir

سامانه راهبری و ساماندهی ارتباطات مالیاتی (رسام)

مالیات به عنوان یکی از بازوهای تامین مالی دولت ها در کشورهای توسعه یافته محسوب می شود. دولت ها با اخذ مالیات از افراد در جامعه سعی می کنند تا علاوه بر تامین برخی هزینه های توسعه کشور عدالت اجتماعی را تا حدی فراهم نمایند. به این معنا که افرادی که درآمد بیشتری دارند باید هزینه بیشتری جهت آبادانی کشور بپردازند. این مهم در ایران تا حدی اجرایی شده است. اما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا و کشورهای اروپایی فاصله زیادی وجود دارد. یکی از خلاهای موجود در این حوزه عدم ارتباط دستگاه های مختلف اجرایی و عدم اطلاع سازمان امور مالیاتی درآمد بسیاری از افراد است. به طوری که اگر مالیات تعداد محدودی از افراد به طور کامل دریافت گردد، مبلغ آن برابر کل مالیات سایر افراد خواهد بود.

سامانه راهبری و ساماندهی ارتباطات مالیاتی سعی نموده است تا با برقراری ارتباط بین دستگاه های مختلف جهت شفاف سازی این موضوع اقدام کند. این سامانه با دریافت اطلاعات از سازمان ها و نهادهای مختلف و با تشخیص ریسک هر فرد شبکه افراد پر ریسک را تشخیص و در اختیار سازمان امورمالیاتی قرار می دهد. میزان ریسک هر فرد بر اساس فعالیت تجاری وی با یک شاخص ریالی مشخص می گردد که فعالیت های تجاری بیش از این شاخص برای این فرد به عنوان فعالیت پر ریسک معرفی می گردد. به عنوان نمونه، متداول ترین پدیده در تجارت خارجی استفاده از کارت های یکبار مصرف می باشد که این سامانه به لحظه این موارد را شناسایی نموده و قبل از خروج کالا نسبت به اخذ مالیات علی الحساب اقدام می نماید. همچنین نتایج موتور ریسک در اختیار دیگر سازمان های اقتصادی قرار می گیرد تا در خصوص فعالیت های تجاری فرد شناسایی شده و شبکه متصل به آن اقدام لازم را انجام دهند.