تهران- خیابان جلال آل احمد - نرسیده به پل گیشا- خیابان جنت- نبش کوچه اول- پلاک ۲

88005812 21 98+ iais@ut.ac.ir

نقل و انتقال املاک

در اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در یک سازمان واحد، سازمان امور مالياتی در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید. با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید. سازمان امور مالیاتی کشور زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. از جمله وظایف این سازمان اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. با توجه به ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، اگر چه مبلغ مالیاتی که فرد بابت نقل و انتقال ملک به امور مالیاتی پرداخت می کند رقمی ناچیز و اندک است، اما نقشی استراتژیک و مهم برای امور مالیاتی دارد.

بدین منظور سامانه ای با تاکید بر سه اصل ارتباط با سایر نهاد ها٬ استفاده از مدیریت ریسک و عدم ارتباط ارباب رجوع با کارشناسان و ممیزین مالیاتی سامانه ای با مشخصات زیر توسط پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی طراحی و پیاده سازی شد.

 1. امکان ارائه درخواست گواهی ۱۸۷ توسط مودی بر روی بستر اینترنت
 2. پشتیبانی کامل از پروتکل بیتا (بستر یکپارچه سازی تبادل اطلاعات) و اتصال به سازمان های مربوطه بر اساس استانداردهای بیتا
 3. اتصال به بانک های اطلاعاتی شهرداری تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال جهت دریافت برخط اطلاعات و اعتبارسنجی اطلاعات وارد شده توسط مودی
 4. تجمیع اطلاعات املاک کل کشور و امکان استعلام املاک فرد در کل کشور جهت محاسبه و اخذ مالیات بر اجاره
 5. افزایش درآمد مالیاتی با توجه به وصول مالیات بر اجاره
 6. تشخیص مودیان پر ریسک
 7. حذف صدور مفاصا بر روی کاغذ و صدور الکترونیکی گواهی ۱۸۷
 8. ساده سازی محاسبات جهت حذف اخذ اطلاعات غیر ضروری
 9. امکان سنجش ریسک پذیر بودن یک ملک توسط سامانه (توسط هوش مصنوعی و امکانات سامانه)
 10. حذف سایت نقل و انتقال و آزادسازی نیروهای سایت و استفاده از آنها در حوزه های دیگر
 11. بهبود فضای کسب و کار به دلیل کاهش زمان نقل و انتقال ملک از میانگین حدود ۳ روز به ۱ ساعت و ارتقای رتبه ایران در بانک جهانی