صدور پروانه گمرکی در بزرگ‌ترین گمرک کشور الکترونیكی شد

در راستاي الكترونيكي شدن رويه‌هاي گمركي در بزرگ‌ترين گمرك كشور، صدور پروانه سبز كاغذي در گمرك شهيد رجايي بندرعباس حذف شد. عباس عليدادي ناظر گمركات استان هرمزگان و مديركل گمرك شهيد رجايي ضمن اعلام اين خبر گفت: از اين پس تمامي امور مربوط به رويه واردات اين گمرك به صورت الكترونيكي انجام خواهد شد و اطلاعت بیشتر دربارهصدور پروانه گمرکی در بزرگ‌ترین گمرک کشور الکترونیكی شد[…]