بازدید معاون علمی رئیس‌جمهور از پروژه دانش‌بنیان سامانه جامع گمرکی

معاون علمي و پژوهشي رياست‌جمهوري در بازدید از نمايشگاه سامانه جامع گمركي گفت: راه‌اندازي اين سامانه اقدامي فوق‌العاده‌اي در جهت تسهيل تجارت است. به گزارش روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران، دكتر سورنا ستاري در حاشيه بازديد از سامانه جامع گمركي گفت: اين سامانه از مصاديق بارز استفاده از يك محصول دانش‌بنيان براي تسهيل زندگي اطلاعت بیشتر دربارهبازدید معاون علمی رئیس‌جمهور از پروژه دانش‌بنیان سامانه جامع گمرکی[…]