دیگر شتر با بارش گم نمی‌شود!

گروه اقتصاد جهان نیوز ـ هنوز خبر اختلاس گمرک بوشهر کهنه نشده است؛ اختلاسی که سه سال پس از کشف آن، هنوز معلوم نشده ۱۰۰ میلیارد تومانی است یا ۹۰ میلیاردی، یا شاید ۷۰ میلیاردی یا مثلاً ۴۸ میلیاردی! شاید این رقم‌ها برای ما که گوش‌هایمان به چند هزار میلیارد عادت کرده، چندان مهم به اطلاعت بیشتر دربارهدیگر شتر با بارش گم نمی‌شود![…]