آخوندی: سامانه جامع امور گمرکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های کنترل مبادی ورودی است

آخوندی در بازدید از نمایشگاه سامانه جامع گمرکی گفت: سامانه جامع امور گمرکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های کنترل مبادی ورودی است که البته این قابلیت‌ها باید افزایش یابد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، عباس آخوندی در این بازدید که رئیس گمرک هم حضور داشت، افزود: کاهش میزان تخلف و اشتباه، افزایش عواید گمرکی و سهولت اطلاعت بیشتر دربارهآخوندی: سامانه جامع امور گمرکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های کنترل مبادی ورودی است[…]