زمان مانعی برای تجارت

بررسی ها نشان می دهد هر روز تاخیر اضافی در امر تجارت معادل 1 درصد ارزش کالا هزینه دارد. (هر روز تاخیر در رسیدن کالا به مقصد برابر با 1 درصد ارزش آن برای مصرف کننده هزینه دارد.)

 

بررسی های سال 2012 نشان می دهد زمان صرف شده برای تکمیل فرآیند تجارت خارجی در ایران بیش از 30 روز بوده است در حالی که در کشورهایی همچون سنگاپور و امارات حداکثر 3 تا 5 روز می باشد. (طبق بررسی های سال 2012 میانگین زمان صرف شده برای تکمیل فرایند تجارت خارجی در ایران بیش از 30 روز بوده است. این در حالییست که همین فرآیند در سنگاپور و امارات 3 تا 5 روز بیشتر طول نمی کشد. )

 

باید توجه داشت روش میانبری به نام قاچاق کالا، امکان حذف بسیاری از این هزینه ها را میسر نموده است. و به عنوان راه کاری جهت واردات و صادرات بدون تشریفات قانونی و حقوق ورودی و عوارض متعلقه از مبادی رسمی و غیر رسمی کشور عمل می نماید.

در حالی که زمان صرف شده برای ترخیص کالا به دلیل کنترل های زمان بر بسیار طولانی است ولیکن آمارهای منتشر شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد قاچاق وارد شده از حجم بالایی برخوردار است. به طور مثال میزان قاچاق کالا در سال 1392 حدود 20 میلیارد دلار تخمین زده شده است که معادل 35% از حجم تجارت قانونی می باشد. (این آمار می تواند به شکل آیا می دانید ارائه شود.) (هم زمان با طولانی بودن چرخه ترخیص کالا برآورد شده حدود 20 میلیارد دلار کالا در سال 1392 قاچاق شده باشد)

اهمیت تسریع فرآیند گمرکی در همین است.

کاستن از زمان توقف بار در بنادر و گمرکات، نیاز به همکای دولت دارد تا با تبانی بین مقامات دولتی و بخش خصوصی مبارزه کند، چرا که افزایش زمان حمل و نقل به طور چشمگیری تجارت را کاهش می دهد.

صادرات مبتنی بر مونتاژ، بدون فرآیند های سریع واردات غیر ممکن است.

تاخیر و غیر قابل پیش بینی بودن سبب افزایش سکون بار در انبارها و موجب عدم امکان پیوستن به شبکه های تجارت جهانی می شود.

کاهش و حتی عدم افزایش این زمان در یک گمرک در کوتاه مدت کاری دشوار و نیازمند برنامه ریزی است.

کاهش میانگین زمان توقف کالاها در گمرک یکی از اهداف اصلی مدیران گمرکی است.

با راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی توانسته ایم زمان ترخیص کالا را از میانگین وزنی 30.3 روز به 8.76 روز برسانیم و به این ترتیب بیش از 20 درصد در کاهش هزینه های مصرف کننده سهیم باشیم.

 

نمودار مسیرها

سیستم قدیم
سبز زرد قرمز
درصد اظهارنامه ها 1.67 33.25 65.07
زمان ترخیص (روز) 11/13 26/35 32/81
میانگین وزنی زمان ترخیص برای کل مسیرها 30/3
سامانه جامع امور گمرکی
سبز زرد قرمز
درصد اظهارنامه ها 20.67 63.55 15.78
زمان ترخیص (روز) 5/66 9/7 9
میانگین وزنی زمان ترخیص برای کل مسیرها 8/76

 

زمان توقف کالا در گمرک یک ابزار تجاری از یک سو در جذب محموله ها و تولید درآمد و از سوی دیگر اجرای سیاست های دولت محسوب می شود.

 

تصاویر مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *