كاهش زمان تشريفات گمركي

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ،گمرك شهيد رجايي بندرعباس اعلام كرد : پس از افتتاح اين سامانه ، صاحبان كالا يا نمايندگان قانوني آنها با مراجعه به سايت اينترنتي ، با استفاده از نام كاربري و كلمه عبور مي توانند اطلاعات مربوطه را وارد كرده و با انتخاب گمرك محل ترخيص، نحوه حمل ، گمرك ورودي و … نسبت به تكميل اظهار نامه و متعاقب آن اظهار كالا و انجام تشريفات گمركي اقدام كنند.
از مزاياي اين سامانه اين است كه بر اساس ارزش اظهاري حقوق و عوارض گمركي به صورت سيستمي تعيين و قبض پرداخت صادر مي شود.
بنا بر اعلام اين گمرك، از ديگر مزاياي راه اندازي اين سامانه اين است كه ارباب رجوع مي توانند از منزل يا محل كارخود كالا را اظهار كرده و با اين امر شاهد كاهش مراجعات متعدد به گمرك هستيم.
همچنين با راه اندازي اين سيستم در اين گمرك ، واحدهاي احراز هويت و ارزش در سرويس ارزيابي ادغام و همه تشريفات گمركي مربوطه در يك ايستگاه واحد متمركزشده و مدت زمان انجام اين تشريفات كاهش يافته است بنابر اعلام اين گمرك ، با راه اندازي اين سامانه كليه محاسبات مربوطه و مجوزهاي قانوني لازم بصورت سيستمي بررسي و با توجه به مسير تعيين شده به قسمت ارزيابي يا نمونه برداري ارجاع داده مي شود . بنا براين گزارش ، با راه اندازي اين سامانه ، تشريفات كالاهاي گمركي بخصوص كالاهاي اساسي به نحو چشمگيري كاهش يافته است.
گمرك فرودگاه امام خميني (ره ) هم گزارش داد : از زمان پياده سازي سامانه اظهار از راه دور در اين گمرك زمان انجام تشريفات گمركي كالاها به نحو محسوسي كاهش يافته و به طور تقريبي به نصف رسيده است .
اين گمرك در رابطه با اينكه از زمان اجراي طرح اظهار از راه در آن گمرك چه تفاوت و تغييري در فرآيند ترخيص كالا صورت گرفته، اعلام كرد: در خصوص سرعت فرآيند ترخيص كالا در مقايسه با سيستم آسيكودا ميانگين زمان انجام تشريفات از ابتدا تا صدور پروانه به 2 تا 2 و نيم  ساعت در كليه مسيرها رسيده، در حالي كه ميانگين زمان تشريفات گمركي در سيستم آسيكودا 5 ساعت بوده است كه اين حاكي از كاهش زمان در انجام زمان تشريفات گمركي است .
گمرك خرمشهر هم اعلام كرد: زمان انجام تشريفات ترخيص كالا با راه اندازي اين سيستم از ابتداي اظهار تا صدور پروانه سبز گمركي نسبت به سيستم قبل كاهش قابل توجهي يافته است. علاوه براين طراحي سيستم به نحوي است كه امنيت اطلاعات ثبت شده حفظ شده و مانع دسترسي نيروي انساني جهت دستكاري در سيستم مي شود. همچنين ثبت هرگونه اطلاعات با نام كاربر وامكان مشاهده زمان و تاريخ آن از ديگر نقاط قوت سامانه مزبور است .
گمرك خرمشهر در گزارش خود آورده است : كاهش مراجعات متعدد به اين گمرك و كاهش زمان انجام تشريفات گمركي مهمترين دستاورد اين سامانه بوده و به گفته صاحبان كالا اين اقدام كاهش قيمت تمام شده مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي واحدهاي توليدي را به دنبال داشته است .
تصاوير زير مراحلي از روند انجام تشريفات گمركي در گمرك خرمشهر را پس از راه اندازي سامانه اظهار از راه دور در اين گمرك نشان مي دهد.

      

       

     

    

    

  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *