بازدید مشاور رئیس‌جمهور از پروژه پنجره واحد

اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ظهر امروز از پروژه پنجره واحد تجاری فرامرزی بازدید کرد. وی در این بازدید با همراهی مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران، در جریان نتایج اجرای این پروژه قرار گرفت. پروژه پنجره واحد تجارت فرامرزی که از سوی پژوهشکده سامانه‌های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران در اطلاعت بیشتر دربارهبازدید مشاور رئیس‌جمهور از پروژه پنجره واحد[…]