كاهش زمان تشريفات گمركي

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ،گمرك شهيد رجايي بندرعباس اعلام كرد : پس از افتتاح اين سامانه ، صاحبان كالا يا نمايندگان قانوني آنها با مراجعه به سايت اينترنتي ، با استفاده از نام كاربري و كلمه عبور مي توانند اطلاعات مربوطه را وارد كرده و با انتخاب گمرك محل ترخيص، نحوه حمل ، اطلاعت بیشتر دربارهكاهش زمان تشريفات گمركي[…]