پایان دوره بایگانی کاغذی

تصاویری که مشاهده می‌کنید مربوط به حمل اظهارنامه‌های گمرکی به بایگانی گمرک در برخی نقاط کشور است. راه‌اندازی سامانه دوراظهاری، حذف پروانه سبز گمرکی و استفاده از بایگانی دیجیتال اسناد – که همگی با تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی تحقق می‌یابند – موجب می‌شود که دیگر نیازی به حمل و نگهداری اسناد به این شکل اطلاعت بیشتر دربارهپایان دوره بایگانی کاغذی[…]

مدیریت ریسک در درب خروج گمرک

شدت تغییرات محیطی امروز به گونه ای است که سازمانها برای بقا باید در نبرد دائمی به سر برند و تحولات اساسی را در تمامی ارکان خود با استفاده از روشها و ابزارهای تغییر و تحول نظیر مدیریت کیفیت و مهندسی مجدد ایجاد نمایند، به نحوی که بتوانند خدماتشان را با بهترین کیفیت و به اطلاعت بیشتر دربارهمدیریت ریسک در درب خروج گمرک[…]

زمان مانعی برای تجارت

بررسی ها نشان می دهد هر روز تاخیر اضافی در امر تجارت معادل 1 درصد ارزش کالا هزینه دارد. (هر روز تاخیر در رسیدن کالا به مقصد برابر با 1 درصد ارزش آن برای مصرف کننده هزینه دارد.)   بررسی های سال 2012 نشان می دهد زمان صرف شده برای تکمیل فرآیند تجارت خارجی در اطلاعت بیشتر دربارهزمان مانعی برای تجارت[…]